Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

Rozwój, konkurencyjność, sukces – wdrożenie zarządzania strategicznego w zachodniopomorskich firmach

Kolejny projekt Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany od kwietnia 2017 roku w województwie zachodniopomorskim.

Projekt pn. Rozwój, konkurencyjność, sukces - wdrożenie zarządzania strategicznego w zachodniopomorskich firmach, skierowany jest do 135. przedstawicieli zachodniopomorskich MMSP, jego celem jest opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, które będą podstawą do ubiegania się przez przedsiębiorstwa i/lub ich pracowników o dotacje w ramach podmiotowego systemu wsparcia (czyli usługi świadczone w ramach Bazy Usług Rozwojowych).

Zapraszamy do kontaktu zainteresowane podmioty, które zamierzają wdrażać działania rozwojowe w oparciu o przygotowane przez profesjonalistów plany lub strategie rozwoju.