Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw

ZPPZ Lewiatan otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1 780 000 złotych na realizację projektu CSR- nowoczesny wizerunek przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym Partnerstwie przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan – Lidera Projektu, Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz hiszpańską firmę AC&G S.A. z Madrytu.

Projekti zakłada szereg działań, mających wspomóc zachodniopomorskie przedsiębiorstwa (szczególnie z branż: ICT, spożywczej, metalowej i turystycznej) we wdrażaniu sprawdzonych w Hiszpanii rozwiązań CSR (poradnictwo, szkolenia, seminaria, wydawnictwa, wizyta studyjna w Madrycie oraz praktyczne wdrożenie rowiązań wraz z certyfikacją CSR-EFR).

Założeniem projektu jest adaptacja i opracowanie dwóch certyfikatów opartych na:

  • Certyfikacie Firmy Przyjaznej Rodzinie (EFR), który jest rozwiązaniem w zakresie godzenia życia rodzinnego z zawodowym.Proponowany model bazuje na ciągłym doskonaleniu i odpowiada nowej kulturze pracowniczej;
  • Certyfikacie CSR-IQNet SR10, który służy włączeniu CSR do startegii zarządzania organizacją.

Projekt przyczyni się do powójnego transferu hiszpańskich doświadczeń. Z jednej strony będzie to transfermetodologii wdrażania CSR i EFR, zaś z drugiej transfer konkretnych "case-study", dopasowanych do potrzeb firm.

Efektem końcowym będzie wypracowanie modelu, według którego nadawane będą przedsiębiorcom certyfikaty CSR i EFR.

Cieszymy się, że dzięki projektowi będziemy mogli udostępnić zrzeszonym firmom kolejne narzędzie podnoszące konkurencyjność oraz wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.