"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

Klaster Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Przy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan działa Klaster Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (KLBiW).

Zadania i cele Klastra to m.in.:

  • Integracja środowiska polskich, prywatnych przedsiębiorców oraz uczelni i instytutów prowadzących laboratoria badawcze i wzorcujące z całej Polski;
  • Ubieganie się o uznawalność akredytacji laboratorium przez organa jednostki kontrolujące jako wiarygodnej oceny potwierdzającej kompetencje laboratoriów;
  • Ochrona interesów prywatnych laboratoriów oraz reprezentowanie ich wobec władz państwowych i samorządowych;
  • Ubieganie się o równe traktowanie w odniesieniu do laboratoriów urzędowych i zagranicznych, w tym równego traktowania w dofinansowaniu ze środków publicznych i unijnych;
  • Stała współpraca jako ciało doradcze w opiniowaniu i wnioskowaniu zmian do:

a)    wymagań jednostki akredytującej (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010 r., Nr 138, poz. 935 ze zm.) - KLBW jako strona dla jednostki akredytującej. Na podstawie opinii specjalistów, KLBW będzie sporządzało opinie i decyzje Klastra dla jednostki akredytującej. W chwili obecnej opinie pracodawców skupiających laboratoria prywatne nie są brane pod uwagę;
b)    przepisów prawa (często sprzecznych względem siebie) oraz do projektów przepisów prawa;

  • Organizacja szkoleń, w tym szkoleń bezpłatnych, dla członków Klastra
  • Organizacja badań PT/ILC, w tym PT/ILC bezpłatnych, dla członków Klastra
  • Pomoc naszym Klientom w interpretacji wyników badań w przypadku spraw spornych
  • Itp.


Zapraszamy do współpracy.

 
KONTAKT

tel. 91 813 76 80