"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Walnego Zgromadzenia oraz konferencji wyjazdowej, które odbyły się 2-3 marca w Pałacu Maciejewo.

11 stycznia odbyło się spotkaniektórego tematem przewodnim były kluczowe zmiany w podatkach w 2018 roku. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców 2017.

Targi Pracodawców to pierwsze tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Blisko pięćdziesiąt zachodniopomorskich firm przygotowało ponad 1000 ofert pracy.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji pomoże firmom

Rząd przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Konfederacja Lewiatan uważa, że może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz przedsiębiorców. 

Rząd przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Konfederacja Lewiatan uważa, że może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz przedsiębiorców. 

- Nowe przepisy mają zmodyfikować obecny system wsparcia nowych inwestycji , który jest oparty na specjalnych strefach ekonomicznych. Niestety, obejmują one tylko wybrane rejony kraju. Nowe regulacje pozwolą na wsparcie przedsiębiorców na terenie całego kraju oraz dotyczyć będą również mikro i małych przedsiębiorców. Co istotne, w projekcie ustawy znajdują się dodatkowe preferencje właśnie dla miko, małych i średnich firm - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wsparcie będzie przyznawane w zależności od spełnienia kryteriów ilościowych (wielkość inwestycji) jak i jakościowych. Zostaną one szczegółowo określone w rozporządzeniu. Obecnie możemy opierać się jedynie na tym, co jest załączone do projektu ustawy jako materiał informacyjny (projektu rozporządzenia oficjalnie nie ma).

Kryteriami jakościowymi branymi pod uwagę przy udzielaniu wsparcia przedsiębiorcom będą chociażby: rodzaj tworzonych miejsc pracy, innowacyjność inwestycji/przedsięwzięcia tworzonej przy współudziale jednostek naukowo badawczych. Kryteria będą ściśle powiązane z branżami objętymi strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR).

- Po naszych uwagach z projektu wyeliminowano wadliwe przepisy, które w sposób dowolny, aktem wykonawczym, pozwalały wstrzymywać wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji. Obecnie taka możliwość jest mocno ograniczona - dodaje Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan

Informacja z dnia 21 lutego 2018 roku.