"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Poniżej można pobrać dokumenty dotyczące zapytania ofertowego:

  1. Rozeznanie rynku
  2. Załącznik nr 1 – Oferta Cenowa
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
  4. Załącznik nr 3 – Deklaracja dyspozycyjności
  5. Załącznik nr 4 – Spełnienie kryteriów

Szczecin, 5 maja 2017 r.

 

Logotypy

Szczecin, 5 maja 2017r.

Szczecin, 5 maja 2017r.