"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

Walne Zgromadzenie i konferencja "Dobry czas dla dobrych pracodawców"

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Była to okazja, aby wspólnie podsumować działalność za ubiegły rok oraz wybrać władze Związku. Na kolejną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej zostali wybrani: dr Marek Cichocki – przewodniczący Rady Nadzorczej, Ireneusz Miski oraz Michał Lizak – członkowie Rady Nadzorczej. Do zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan Walne Zgromadzenie wybrało: Anną Kornacką  – prezeska Zarządu oraz Pawła Skotnickiego, Jarosława Jaśkiewicza, Grzegorza Kotwickiego i Piotra Sobeykę-Bejnarowicza.

Gratulujemy i życzymy owocnej kadencji!

Dziękujemy również za udział w Konferencji Dobry czas dla dobrych pracodawców. Mamy nadzieję, że debaty i wystąpienia samorządowców, praktyków oraz ekspertów okażą się inspirujące dla przyszłych, biznesowych działań. 

Dziękujemy za obecność i za wspólnie spędzony czas.

FOTORELACJA