"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

Szkoła Euroliderek

Szkoła EuroLiderek (SEL) to nowatorski, elitarny projekt edukacyjny, adresowany do kobiet planujących wzmocnienie swojej aktywności społeczno-zawodowej.

Celem projektu jest wykształcenie kadr kobiet gotowych do podjęcia wyzwań związanych z pełnieniem funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwach, administracji i życiu publicznym poprzez podniesienie ich kompetencji psychologicznych w dziedzinie zarządzania. Szkoła EuroLiderek to projekt adresowany wyłącznie do polskich kobiet, które (jak dowodzą statystyki) są lepiej wykształcone od mężczyzn, a mimo to znacznie rzadziej od nich osiągają w swojej karierze zawodowej wysokie stanowiska menedżerskie, adekwatne do ich wiedzy i potencjału.

Program SEL oprócz wiedzy merytorycznej z obszaru: ekonomii, finansów, marketingu, zarządzania, socjologii i psychologii społecznej obejmuje również praktyczne zajęcia z zakresu psychologii przywództwa, etyki oraz autoprezentacji czy emisji głosu. W ramach zajęć przewidziane są także praktyki i staże zagraniczne (m.in. w Berlinie i Brukseli).

O wyjątkowości SEL stanowią trzy zasadnicze kwestie. Po pierwsze program zajęć jest modyfikowany w trakcie trwania każdej edycji i dostosowywany do konkretnych potrzeb słuchaczek. Tak więc dla każdej grupy, harmonogram zajęć jest inny. Pod drugie, szkoła współpracuje z najlepszymi i nie jest to slogan reklamowy. Wśród wykładowców są przedstawiciele Intela,  PR External & Governmental Affaires, Mercedes-Benz Polska, Tieto Poland. Po trzecie, powołano Klub SEL, w ramach którego absolwentki, wykładowcy, fundatorzy i sympatycy inicjatywy budują sieć networkingu i nowy, bo polski model kobiety na kierowniczym stanowisku. Zupełnym „bonusem” dla absolwentek jest zaś dożywotnia możliwość korzystania z zajęć w SEL podczas  dowolnej edycji.

Panie zainteresowane udziałem w Szkole EuroLiderek mogą się kontaktować pod szczecińskim numerem telefonu 91 813 76 80. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.euroliderki.pl .