Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

O nas

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan reprezentuje zachodniopomorskich przedsiębiorców od lipca 2006 r.  W naszych szeregach skupiamy blisko 134 pracodawców z wielu branż, zatrudniających ponad 5500 pracowników.

Na rzecz regionalnego biznesu podejmujemy działania, których celem jest upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania, wzmacnianie pozytywnego wizerunku pracodawców oraz doskonalenie polskiego prawa w świetle dynamicznej rzeczywistości gospodarczej i demograficznej.

Stając wobec wyzwań współczesnego rynku pracy i sytuacji gospodarczej regionu, służymy naszym Członkom stałą pomocą w zakresie doradztwa prawnego, finansowego, organizacyjnego i w zakresie pozyskiwania funduszy. Organizujemy także szkolenia oraz świadczymy pomoc z zakresu promocji, prowadzenia negocjacji i rokowań zbiorowych. Na bieżąco pomagamy przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów oraz w wymianie doświadczeń.

Posiadamy przedstawicieli ZPPZ Lewiatan we wszystkich lokalnych gremiach opiniujących i doradczych. Nasi przedstawiciele i eksperci zasiadają w kilkunastu ciałach mających realny wpływ na rozwój regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości takich jak:

 • Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego,
 • Grupie Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
 • Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
 • Radzie Innowacji i Nowoczesnych Technologii przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Zachodniopomorskim Komitecie Monitorującym RPO,
 • Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin,
 • Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy,
 • Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Szczecinie,
 • Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Choszcznie,
 • Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Drawsku Pomorskim,
 • Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Kołobrzegu,
 • Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Łobzie,
 • Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Myśliborzu,
 • Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Pyrzycach,
 • Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Stargardzie,
 • Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Świnoujściu.

Jako reprezentanci zachodniopomorskiego biznesu jesteśmy stale obecni w mediach. Zabieramy głos w ważkich dyskusjach i podejmujemy się polemiki na tematy istotne dla naszych członków. Rozpoczęliśmy także długofalową i rzetelną współpracę z największym zachodniopomorskim dziennikiem – Kurierem Szczecińskim. Na łamach tej gazety ukazuje się co czwartek rubryka Lewiatan komentuje. Eksperci ZPPZ Lewiatan goszczą też w audycjach realizowanych przez Polskie Radio Szczecin, podejmując problematykę bieżących spraw gospodarczych.

W latach 2012–2013 w magazynie Szczecin in Progress ukazywały się omówienia aktualnych problemów oraz wydarzeń ZPPZ Lewiatan. We współpracy z Telewizją Pomerania w roku 2012 zrealizowaliśmy cykl Kobiety w biznesie, przybliżający sylwetki zawodowe pań, które osiągnęły sukces w swojej branży. Organizujemy cykliczne Lunche Biznesowe Lewiatana, czyli spotkania w gronie biznes – media, podczas których wspólnie omawiamy aktualną sytuację gospodarczą regionu. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca.

Obejmujemy patronatem wiele wydarzeń i konferencji. Ponadto od trzech lat organizujemy cykliczną konferencję pn. Biznes dla Regionu, Region dla Biznesu. Realizujemy wiele projektów własnych i unijnych. Na szczegółną uwagę zasługuje Szkoła Euroliderek – nowatorski, elitarny projekt edukacyjny, adresowany do kobiet planujących wzmocnienie swojej aktywności społeczno-zawodowej.

Działając w strukturze ZPPZ Lewiatan nasi Członkowie zyskują silne wsparcie i fachową pomoc w osiąganiu postawionych celów.