Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Walnego Zgromadzenia oraz konferencji wyjazdowej, które odbyły się 2-3 marca w Pałacu Maciejewo.

11 stycznia odbyło się spotkaniektórego tematem przewodnim były kluczowe zmiany w podatkach w 2018 roku. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców 2017.

Targi Pracodawców to pierwsze tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Blisko pięćdziesiąt zachodniopomorskich firm przygotowało ponad 1000 ofert pracy.

Misja i cele

Cele, zadania oraz sposoby i formy ich realizacji określa Statut Związku Pracodawców Pomorza Zachdniego Lewiatan.

Podstawowymi celami Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan są:

 • ochrona     praw   i    reprezentowanie    interesów    zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej;
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu;
 • promocja związku oraz jego członków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejszymi zadaniami są:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
 • oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców;
 • występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców;
 • współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
 • organizowanie szkoleń pracodawców, wspieranie kształcenia zawodowego członków Związku i ich pracowników z myślą o zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, współpraca pod tym względem z innymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo-naukowymi;
 • prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
 • prowadzenie doradztwa i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców;
 • organizacja targów i imprez promocyjnych;
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców oraz współuczestniczenie w ich tworzeniu;
 • obrona oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w zakresie dóbr niematerialnych.

Poprzez swoją działalność ZPPZ Lewiatan dąży do:

 • Niższych i prostszych podatków
 • Niższych kosztów pracy
 • Liberalizacji prawa pracy
 • Ograniczenia biurokracji
 • Lepszego prawa gospodarczego
 • Przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości
 • Tańszego i sprawniejszego państwa
 • Rozwoju dialogu społecznego.