"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

Misja i cele

Cele, zadania oraz sposoby i formy ich realizacji określa Statut Związku Pracodawców Pomorza Zachdniego Lewiatan.

Podstawowymi celami Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan są:

 • ochrona     praw   i    reprezentowanie    interesów    zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej;
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu;
 • promocja związku oraz jego członków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejszymi zadaniami są:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
 • oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców;
 • występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców;
 • współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
 • organizowanie szkoleń pracodawców, wspieranie kształcenia zawodowego członków Związku i ich pracowników z myślą o zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, współpraca pod tym względem z innymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo-naukowymi;
 • prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
 • prowadzenie doradztwa i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców;
 • organizacja targów i imprez promocyjnych;
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców oraz współuczestniczenie w ich tworzeniu;
 • obrona oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w zakresie dóbr niematerialnych.

Poprzez swoją działalność ZPPZ Lewiatan dąży do:

 • Niższych i prostszych podatków
 • Niższych kosztów pracy
 • Liberalizacji prawa pracy
 • Ograniczenia biurokracji
 • Lepszego prawa gospodarczego
 • Przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości
 • Tańszego i sprawniejszego państwa
 • Rozwoju dialogu społecznego.