"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

Lewiatan Business Angels

Lewiatan Business Angels (LBA) kojarzy przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami i ambitnym planem rozwoju z prywatnymi inwestorami (tzw. z aniołami biznesu).

LBA pomaga pozyskać kapitał na firmy we wczesnej fazie rozwoju, w tym na tzw. start-up'y, których nie finansują banki (ze względu na brak zabezpieczeń) ani fundusze venture capital (za mała skala inwestycji).

Inwestorom zrzeszonym w klubie LBA zapewnia napływ atrakcyjnych propozycji ulokowania kapitału - szybki przyrost wartości małych innowacyjnych firm może dawać zwrot na kapitale 50 i więcej proc. rocznie. Strona projektu zawiera wiele informacji i poradników przydatnych w tworzeniu biznes planu i ustalaniu warunków transakcji z inwestorem.

Dowiedz się więcej na www.lba.pl