"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Tegoroczne spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, odświeżenia kontaktów biznesowych, a także owocnego spędzenia czasu na warsztatach poprowadzonych przez Piotra Sobeyko-Bejnarowicza i Piotra Sudnika.

W dniu 20 listopada 2014 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Bank Pekao S.A., której patronuje ZPPZ Lewiatan. Zaproszeni prelegenci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rozwoju firmy.

Październikowy Lunch z Lewiatanem upłynął pod znakiem trwającej kampanii samorządowej. Zaproszeni przedsiębiorcy dyskutowali o tym, czy pojawiły się hasła i pomysły, które szczególnie przykuły ich uwagę.

W sobotę 25 października realizowaliśmy materiał do filmu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu. Docelowo powstaną cztery filmy pokazujące wdrażanie CSR w branżach kluczowych dla naszego województwa (metalowej, ICT, turystycznej i spożywczej).

Aktualności

Tegoroczne spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, odświeżenia kontaktów biznesowych, a także owocnego spędzenia czasu na warsztatach poprowadzonych przez Piotra Sobeyko-Bejnarowicza i Piotra Sudnika.

W dniu 20 listopada 2014 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Bank Pekao S.A., której patronuje ZPPZ Lewiatan. Zaproszeni prelegenci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rozwoju firmy.

Działając  na podstawie zasady konkurencyjności Zamawiający informuje, że w wyniku Zapytania Ofertowego nr 1/DIV/2014, dotyczącego  produkcji 28 filmów ilustrujących różne typy osobowości wraz z zapewnieniem aktorów wybrano następującego wykonawcę

Opinie

Niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, budzą wątpliwości pracodawców.

Produkcja przemysłowa była w październiku o 1,6 proc. wyższa niż przed rokiem – poinformował GUS.

Zbudowanie spójnego systemu wspierania innowacyjności, ułatwienie uzyskania zwrotu VAT, likwidację nadmiernych ograniczeń i obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, czy umożliwienie pacjentom dopłat do świadczeń zdrowotnych, rekomenduje rządowi na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan.

Projekty

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".

Hiszpanie należą do liderów wdrażania CSR w Europie. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest promowana przez władze i podmioty prywatne. Firmy są zachęcane do współpracy i wymiany doświadczeń z zakresu CSR, a także do udziału w szkoleniach.

Przy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan działa Klaster Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (KLBiW).

Dołącz do nas