"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

W dniu 25 września miał miejsce Lunch z Lewiatanem w Restauracji Zamkowej. Przedsiębiorcy i dziennikarze skupili się tym razem na lokalnych tematach.

W ramach patronatu ZPPZ Lewiatan nad V Interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencją Naukową Młodych Pracowników Nauki i Studenckich Organizacji Naukowych "Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko" Uniwersytetu Szczecińskiego zaproponowaliśmy warsztaty z naszym ekspertem - Łukaszem Kowalikiem.

ZPPZ Lewiatan objął patronatem konkurs Karierosfera, w którym udział biorą studenci zainteresowani dziedzinami o wzrastającym potencjale dla biznesu. Dzisiaj (01.04.2014 r.) miał miejsce II etap konkursu.

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan rozwija się, przybywa Nam członkiń i członków, poszerzamy działalność, realizujemy interesujące projekty, do udziału w których zaprosiliśmy podczas spotkania w Hotelu Stary Dziwnów.

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/DIV/2014, zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do niniejszego trybu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

W dniu 25 września miał miejsce Lunch z Lewiatanem w Restauracji Zamkowej. Przedsiębiorcy i dziennikarze skupili się tym razem na lokalnych tematach.

Zapytanie ofertowe 1/212/2014 zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do niniejszego trybu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Opinie

Na Pomorzu Zachodnim ludziom żyje się gorzej, niż w innych regionach - wynika z raportu OECD. Jak jego wyniki komentują eksperci?

Projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów może zachęcić przedsiębiorców do częstszego korzystania z mediacji.

Zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzają bardzo groźną dla podatników klauzulę obejścia prawa, która może mieć negatywny wpływ na finanse przedsiębiorstw i gospodarkę. W piśmie do ministra finansów  Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na niekonstytucyjność proponowanych przepisów.

Projekty

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".

Hiszpanie należą do liderów wdrażania CSR w Europie. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest promowana przez władze i podmioty prywatne. Firmy są zachęcane do współpracy i wymiany doświadczeń z zakresu CSR, a także do udziału w szkoleniach.

Przy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan działa Klaster Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (KLBiW).

Dołącz do nas