Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

W sobotę 25 października realizowaliśmy materiał do filmu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu. Docelowo powstaną cztery filmy pokazujące wdrażanie CSR w branżach kluczowych dla naszego województwa (metalowej, ICT, turystycznej i spożywczej).

W dniu 25 września miał miejsce Lunch z Lewiatanem w Restauracji Zamkowej. Przedsiębiorcy i dziennikarze skupili się tym razem na lokalnych tematach.

W ramach patronatu ZPPZ Lewiatan nad V Interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencją Naukową Młodych Pracowników Nauki i Studenckich Organizacji Naukowych "Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko" Uniwersytetu Szczecińskiego zaproponowaliśmy warsztaty z naszym ekspertem - Łukaszem Kowalikiem.

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan rozwija się, przybywa Nam członkiń i członków, poszerzamy działalność, realizujemy interesujące projekty, do udziału w których zaprosiliśmy podczas spotkania w Hotelu Stary Dziwnów.

Aktualności

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem i jedną z fundamentalnych zasad, na jakiej opiera się  wspólnota państw i ludzi w Europie. Według wszelkich badań, im więcej jest w danym państwie/regionie kobiet aktywnych zawodowo, tym wyższe jest zatrudnienie oraz udział w PKB.

W sobotę 25 października realizowaliśmy materiał do filmu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu. Docelowo powstaną cztery filmy pokazujące wdrażanie CSR w branżach kluczowych dla naszego województwa (metalowej, ICT, turystycznej i spożywczej).

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.10.2014 r. oraz z dnia 22.10.2014 r.

Opinie

Unia Europejska ograniczy emisję dwutlenku węgla co najmniej o 40 proc. do 2030 r. względem 1990 r. - uzgodnili przywódcy państw w Brukseli. Polska będzie mniej obciążona kosztami ambitnej polityki klimatycznej.

Projekt założeń ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, którego celem jest utworzenie rejestru dłużników należności publicznoprawnych, zawiera wiele korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców. Wątpliwości budzi jednak propozycja ujawniania niedokładnych kwot zadłużenia

Ograniczenie rodzinom wielodzietnym dostępności do tańszych leków z powodu nieuczestniczenia aptek w programie Karty Dużej Rodziny, uniemożliwia bezpośrednie wspieranie takich rodzin.

Projekty

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".

Hiszpanie należą do liderów wdrażania CSR w Europie. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest promowana przez władze i podmioty prywatne. Firmy są zachęcane do współpracy i wymiany doświadczeń z zakresu CSR, a także do udziału w szkoleniach.

Przy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan działa Klaster Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (KLBiW).

Dołącz do nas