Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

W dniu 25.02.2015 r. w Restauracji Zamkowej w Szczecinie podsumowany zostanie projekt "PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw". Firmy, które wzięły udział w projekcie i wdrożyły startegię społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymają tego dnia certyfikaty.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Siła zespołu to jego różnorodność. Innowacyjne narzędzie zarządzania", która odbędzie się w 12 lutego br. w Restauracji Willa w Szczecinie.

W dniu 21.11.2014 r. w Szczecinku odbyło się seminarium informacyjne CSR–EFR. Zaproszeni eksperci omówili dobre praktyki CSR, stosowane w lokalnych firmach. Przedstawili zasady stosowania CSR oraz korzyści z tego płynące.

Tegoroczne spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, odświeżenia kontaktów biznesowych, a także owocnego spędzenia czasu na warsztatach poprowadzonych przez Piotra Sobeyko-Bejnarowicza i Piotra Sudnika.

Aktualności

ZPPZ Lewiatan objął patronatem studia podyplomowe na kierunku CSR - biznes społecznie odpowiedzialny. Studia organizuje Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie przy wsparciu naszych ekspertów.

W związku z realizacją projektu “Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców” zapraszamy do składania ofert zgodnie z przedmiotem zamówienia "zapewnienie noclegów, całodziennego wyżywienia i sal szkoleniowych podczas szkoleń".

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan po raz kolejny objął patronatem Plebiscyt Równa Firma dla firm społecznie odpowiedzialnych z województwa zachodniopomorskiego.

Opinie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uroczyście zainaugurowało wdrażanie nowej perspektywy finansowej – wręczono decyzje potwierdzające Umowę Partnerstwa i wszystkich programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym.

Otwartość na przebudowanie rynku energii elektrycznej, wstrzemięźliwość w przygotowywaniu nowych regulacji w zakresie liberalizacji rynku, rozwój rynków regionalnych i poprawa współpracy regionalnej to największe plusy projektu unii energetycznej ogłoszonego przez Komisję Europejską.

Najważniejszymi zadaniami dla zamawiających na najbliższe miesiące, po nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych,  będą: pełna waloryzacja umów w toku, wdrażanie w procedurach przetargowych jasnych kryteriów jakościowych i odejście od dominującej roli kryterium ceny oraz zatrudnianie pracowników na umowy o pracę do realizacji konkretnych zamówień publicznych.

Projekty

Dobiega końca projekt „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, realizowany przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan (Lider Projektu) w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz hiszpańską firmą AC&G S.A. z Madrytu.

CSR, choć na ogół rozpatrywany w kontekście dużych przedsiębiorstw, może być także strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności MŚP w różnych obszarach. O tym w dzisiejszym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (18.12.2014).

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".

Dołącz do nas