"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbędzie się 28 maja w godzinach popołudniowych w Restauracji Zamkowej w Szczecinie.

Kwietniowy Lunch z Lewiatanem w Restauracji Zamkowej przebiegał w atmosferze nadchodzącej majówki. Nie zabrakło jednak poważnych tematów dotyczących rynku pracy oraz nowelizacji kodeksu pracy.

W imieniu Pekao S.A. zapraszamy Państwa do udziału w konferencji  związanej z „Raportem o sytuacji mikro i małych firm”, która odbędzie się 16 kwietnia w Hotelu Park w Szczecinie.

Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania.

Aktualności

zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do niniejszego trybu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do niniejszego trybu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbędzie się 28 maja w godzinach popołudniowych w Restauracji Zamkowej w Szczecinie.

Opinie

Przychody przedsiębiorstw średnich i dużych były w pierwszym kwartale 2015 r. wyższe o 4,6 proc.  r/r, a wynik finansowy netto wzrósł o 9,7 proc. – podał GUS.

Nie można cieszyć się prawami obywatelskimi, bez wypełniania obywatelskich obowiązków. W pierwszej turze wyborów prezydenckich, dwa tygodnie temu, frekwencja wyniosła niecałe 49 proc. To najmniej od 1990 roku. Trudno mówić, że to nasz kraj, jeżeli nie bierzemy udziału w jego urządzaniu. Apelujemy więc o udział w drugiej turze wyborów, 24 maja br.

Trzeba doprowadzić do podwyższenia wynagrodzeń w naszym kraju, bo są za niskie.  Potrzebne jest w tym zakresie porozumienie między rządem, organizacjami pracowników i pracodawców –  przekonuje Andrzej Duda.

Projekty

Dobiega końca projekt „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, realizowany przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan (Lider Projektu) w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz hiszpańską firmą AC&G S.A. z Madrytu.

CSR, choć na ogół rozpatrywany w kontekście dużych przedsiębiorstw, może być także strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności MŚP w różnych obszarach. O tym w dzisiejszym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (18.12.2014).

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".