"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbędzie się 28 maja w godzinach popołudniowych w Restauracji Zamkowej w Szczecinie.

Kwietniowy Lunch z Lewiatanem w Restauracji Zamkowej przebiegał w atmosferze nadchodzącej majówki. Nie zabrakło jednak poważnych tematów dotyczących rynku pracy oraz nowelizacji kodeksu pracy.

W imieniu Pekao S.A. zapraszamy Państwa do udziału w konferencji  związanej z „Raportem o sytuacji mikro i małych firm”, która odbędzie się 16 kwietnia w Hotelu Park w Szczecinie.

Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania.

Aktualności

Wspieramy plebiscyt na "Szczeciniankę Roku 2014". Wydarzenie pokazuje i promuje wyjątkowe kobiety ze Szczecina. Jest formą uznania dla pań, które działają na rzecz społeczności lokalnej i wzmacniają rozwój Szczecina.

W dniach 25-26 września odbędzie się I Koszalińskie Forum Gospodarcze. Jest ono odpowiedzią na potrzeby, możliwości i wyzwania, jakie stoją przed regionem w najbliższych latach. Jest inicjatywą rozpoczynającą szereg działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji poprzez scalanie i budowanie szeroko pojętej współpracy. ZPPZ Lewiatan objął wydarzenie patronatem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Historie Biznesu, którą objęliśmy patronatem. Tym razem spotkanie odbędzie się w Łobeskim Domu Kultury 12 września w godz. 16:00-20:00.

Opinie

Stopa bezrobocia w sierpniu br. spadła do 10 proc. z 10,1 proc. w lipcu – podał Główny Urząd Statystyczny.

Projekt budżetu na przyszły rok jest realistyczny, zgodny z regułą wydatkową i stwarzający szanse na kontynuację stabilizacji sytuacji finansów publicznych. Pod względem planowanych wydatków w dużym stopniu zachowana została wstrzemięźliwość.

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Projekty

Dobiega końca projekt „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, realizowany przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan (Lider Projektu) w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz hiszpańską firmą AC&G S.A. z Madrytu.

CSR, choć na ogół rozpatrywany w kontekście dużych przedsiębiorstw, może być także strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności MŚP w różnych obszarach. O tym w dzisiejszym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (18.12.2014).

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".