"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

W imieniu Pekao S.A. zapraszamy Państwa do udziału w konferencji  związanej z „Raportem o sytuacji mikro i małych firm”, która odbędzie się 16 kwietnia w Hotelu Park w Szczecinie.

Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania.

W dniu 25.02.2015 r. w Restauracji Zamkowej w Szczecinie podsumowany zostanie projekt "PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw". Firmy, które wzięły udział w projekcie i wdrożyły startegię społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymają tego dnia certyfikaty.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Siła zespołu to jego różnorodność. Innowacyjne narzędzie zarządzania", która odbędzie się w 12 lutego br. w Restauracji Willa w Szczecinie.

Aktualności

W związku z realizacją projektu “Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.2 Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN, zwany dalej Zamawiającym,  zaprasza do składania ofert zgodnie z przedmiotem zamówienia

Działając  na podstawie zasady konkurencyjności Zamawiający informuje, że w wyniku Zapytania Ofertowego nr 3/212/2015, dotyczącego  zapewnienia noclegów, całodziennego wyżywienia i sal szkoleniowych podczas szkoleń wybrano następującego wykonawcę: ALEXANDER Sp. z o.o.

Działając  na podstawie zasady konkurencyjności Zamawiający informuje, że w wyniku Zapytania Ofertowego nr 2/212/2015, dotyczącego  zapewnienia noclegów, całodziennego wyżywienia i sal szkoleniowych podczas szkoleń wybrano następującego wykonawcę: SANDRA JANUSZ ZALEWSKI I SP.J.

Opinie

Prezydent Bronisław Komorowski podsumował pięć lat swojej kadencji i przedstawił  plany na  przyszłość.

Sytuacja na rynku pracy jest coraz bardziej stabilna – wynika z najnowszego, kwartalnego badania Monitor Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad. Zarówno gotowość do zmiany pracy, jak i faktycznie dokonane zmiany miejsc pracy Polaków utrzymują się na wysokim, poziomie już od ponad roku.

Wskaźnik PMI w marcu 2015 r. osiągnął poziom 54,8, czyli był porównywalny do poziomu ze stycznia i lutego br. – poinformował  bank HSBC.

Projekty

Dobiega końca projekt „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, realizowany przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan (Lider Projektu) w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz hiszpańską firmą AC&G S.A. z Madrytu.

CSR, choć na ogół rozpatrywany w kontekście dużych przedsiębiorstw, może być także strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności MŚP w różnych obszarach. O tym w dzisiejszym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (18.12.2014).

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".