"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

Lunch z Lewiatanem w Restauracji Zamkowej to doskonała okazja do spotkania i podjęcia dyskusji na temat aktualnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach patronatu ZPPZ Lewiatan nad V Interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencją Naukową Młodych Pracowników Nauki i Studenckich Organizacji Naukowych "Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko" Uniwersytetu Szczecińskiego zaproponowaliśmy warsztaty z naszym ekspertem - Łukaszem Kowalikiem.

ZPPZ Lewiatan objął patronatem konkurs Karierosfera, w którym udział biorą studenci zainteresowani dziedzinami o wzrastającym potencjale dla biznesu. Dzisiaj (01.04.2014 r.) miał miejsce II etap konkursu.

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan rozwija się, przybywa Nam członkiń i członków, poszerzamy działalność, realizujemy interesujące projekty, do udziału w których zaprosiliśmy podczas spotkania w Hotelu Stary Dziwnów.

Aktualności

Rozpoczęła się  kampania społeczna „Twarze przedsiębiorczości” nawiązująca do motywu przewodniego tegorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wspiera ją Lewiatan.

Lunch z Lewiatanem w Restauracji Zamkowej to doskonała okazja do spotkania i podjęcia dyskusji na temat aktualnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do 31 lipca 2014 roku można zdecydować, czy przyszłe składki emerytalne nadal będą przekazywane, jak do tej pory, do OFE i ZUS czy tylko do ZUS.

Opinie

Komisja Europejska chce o 30 proc. zmniejszyć zużycie energii do 2030 roku. Zdaniem eskpertów Lewiatana wprowadzanie takiego celu na poziomie UE jest zbędne.

Anna Kornacka i dr Justyna Sobeyko-Bejnarowicz w dzisiejszym (24.07.2014) wydaniu Kuriera Szczecińskiego komentują prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 12 proc., wobec 12,5 proc. w maju – podał GUS.

Projekty

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".

Hiszpanie należą do liderów wdrażania CSR w Europie. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest promowana przez władze i podmioty prywatne. Firmy są zachęcane do współpracy i wymiany doświadczeń z zakresu CSR, a także do udziału w szkoleniach.

Przy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan działa Klaster Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (KLBiW).

Dołącz do nas