Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania.

W dniu 25.02.2015 r. w Restauracji Zamkowej w Szczecinie podsumowany zostanie projekt "PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw". Firmy, które wzięły udział w projekcie i wdrożyły startegię społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymają tego dnia certyfikaty.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Siła zespołu to jego różnorodność. Innowacyjne narzędzie zarządzania", która odbędzie się w 12 lutego br. w Restauracji Willa w Szczecinie.

W dniu 21.11.2014 r. w Szczecinku odbyło się seminarium informacyjne CSR–EFR. Zaproszeni eksperci omówili dobre praktyki CSR, stosowane w lokalnych firmach. Przedstawili zasady stosowania CSR oraz korzyści z tego płynące.

Aktualności

(do niniejszego trybu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

- zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do niniejszego trybu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

W ramach Inicjatywy JEREMIE Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pożyczkowy dla mikroprzedsiębiorstw związanych z Przedsiębiorczością Akademicką. ( Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WZP na lata 2007 – 2013.)

Opinie

Ponad 50 proc. tego, co zadeklarowałam w exposé, zostało zrealizowane - oświadczyła premier Ewa Kopacz. Lewiatan bardzo dobrze ocenia program gwarancji de minimis. Natomiast projekt założeń do nowej ordynacji podatkowej na razie nie jest tym, czym rząd może się już pochwalić.

Wyraźny podział na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych i podlegające dopłatom bądź pełnopłatne, współpracę w tej branży, sektora publicznego i prywatnego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa, czy uchwalenie kodeksu urbanistyczno-budowlanego obejmującego cały proces inwestycyjny - rekomenduje rządowi Lewiatan.

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan przygotowała rekomendacje, których celem jest zapewnienie równowagi między zamawiającymi i wykonawcami w zamówieniach publicznych.  Mają one w pełni zabezpieczyć interesy wszystkich uczestników rynku.

Projekty

Dobiega końca projekt „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, realizowany przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan (Lider Projektu) w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz hiszpańską firmą AC&G S.A. z Madrytu.

CSR, choć na ogół rozpatrywany w kontekście dużych przedsiębiorstw, może być także strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności MŚP w różnych obszarach. O tym w dzisiejszym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (18.12.2014).

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".