"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Kolejna edycja wspieranego przez ZPPZ Lewiatan wydarzenia odbędzie się 7 grudnia. Tym razem będzie jeszcze więcej merytorycznej wiedzy, a wszystko za sprawą dwóch ekspertów.

W dniu rozstrzygnięcia plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza na łamach Głosu Szczecińskiego ukazała się rozmowa z Anną Kornacką, prezeską ZPPZ Lewiatan i jurorką konkursu.

W kalendarzu cyklicznych wydarzeń ZPPZ Lewiatan pojawia się nowa propozycja: Spotkanie Przyjaciół Lewiatana. Gośćmi pierwszego, październikowego wydarzenia będą: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz Senator RP Norbert Obrycki.

Wspieramy plebiscyt na "Szczeciniankę Roku 2014". Wydarzenie pokazuje i promuje wyjątkowe kobiety ze Szczecina. Jest formą uznania dla pań, które działają na rzecz społeczności lokalnej i wzmacniają rozwój Szczecina.

Aktualności

Kolejna edycja wspieranego przez ZPPZ Lewiatan wydarzenia odbędzie się 7 grudnia. Tym razem będzie jeszcze więcej merytorycznej wiedzy, a wszystko za sprawą dwóch ekspertów.

Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty całej zaległości z tytułu składek, w tym również należności finansowanych przez ubezpieczonych. Ustawa wejdzie w życie w grudniu tego roku.

Wyższa Szkoła Bankowa - organizator studiów MBA w Szczecinie - gwarantuje firmom członkowskim ZPPZ Lewiatan zniżkę w czesnym (1500 zł!) oraz bezpłatne wpisowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Opinie

Znaczna część metod przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatkowej, zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), spowoduje istotne zwiększenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników, powodując  wzrost kosztów stosowania przepisów podatkowych.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług są konieczne, ale potrzebujemy ewolucji a nie rewolucji. Projekt ustawy o VAT, zaprezentowany na stronie internetowej PiS, budzi duże wątpliwości w zakresie przyjętej koncepcji zwalczania oszustw i wyłudzeń w VAT.

Stopa bezrobocia pod koniec października br. wyniosła 9,6 proc., wobec 9,7 proc. we wrześniu – podał Główny Urząd Statystyczny.

Projekty

Dobiega końca projekt „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, realizowany przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan (Lider Projektu) w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz hiszpańską firmą AC&G S.A. z Madrytu.

CSR, choć na ogół rozpatrywany w kontekście dużych przedsiębiorstw, może być także strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności MŚP w różnych obszarach. O tym w dzisiejszym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (18.12.2014).

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".