Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbędzie się 28 maja w godzinach popołudniowych w Restauracji Zamkowej w Szczecinie.

Kwietniowy Lunch z Lewiatanem w Restauracji Zamkowej przebiegał w atmosferze nadchodzącej majówki. Nie zabrakło jednak poważnych tematów dotyczących rynku pracy oraz nowelizacji kodeksu pracy.

W imieniu Pekao S.A. zapraszamy Państwa do udziału w konferencji  związanej z „Raportem o sytuacji mikro i małych firm”, która odbędzie się 16 kwietnia w Hotelu Park w Szczecinie.

Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania.

Aktualności

3 października na scenie najnowocześniejszej w Europie Filharmonii Szczecińskiej będziemy gościć gwiazdy znane w Polsce i za granicą. ZPPZ Lewiatan objął patronatem pierwszą edycję Inspiration Day Show.

ZPPZ Lewiatan jest Patronem Honorowym ósmej edycji plebiscytu gospodarczego Nasze Dobre z Pomorza 2015. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń przez firmy zainteresowane udziałem w konkursie. Lista kandydatów zostanie zamknięta 14 września.

Wszystkich zainteresowanych studiami MBA zapraszamy do udziału w MBA Day, który odbędzie się 16 września. ZPPZ Lewiatan jest Partnerem Biznesowym studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie.

Opinie

Produkt krajowy brutto Polski był w drugim kwartale br. o 3,3 proc. wyższy niż przed rokiem  – podał Główny Urząd Statystyczny.

Dzisiaj (27.08.2015) senatorowie z komisji budżetu i finansów zajmą się tzw. ustawą frankową. Kontrowersje budzi przerzucenie na banki 90 proc. kosztów przewalutowania kredytów czy poszerzenie liczby osób, które mogą skorzystać z ustawy przez podwyższenie powierzchni mieszkania lub domu na zakup których zaciągnięto kredyt.

Pieniądze z Funduszu Pracy powinny służyć wsparciu osób, które utraciły pracę, a przed jej utratą opłacały składki na ten fundusz. Natomiast pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i pozostają bezrobotne powinna pochodzić z innych źródeł, przede wszystkim z pomocy społecznej.

Projekty

Dobiega końca projekt „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, realizowany przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan (Lider Projektu) w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz hiszpańską firmą AC&G S.A. z Madrytu.

CSR, choć na ogół rozpatrywany w kontekście dużych przedsiębiorstw, może być także strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności MŚP w różnych obszarach. O tym w dzisiejszym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (18.12.2014).

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".