"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbędzie się 28 maja w godzinach popołudniowych w Restauracji Zamkowej w Szczecinie.

Kwietniowy Lunch z Lewiatanem w Restauracji Zamkowej przebiegał w atmosferze nadchodzącej majówki. Nie zabrakło jednak poważnych tematów dotyczących rynku pracy oraz nowelizacji kodeksu pracy.

W imieniu Pekao S.A. zapraszamy Państwa do udziału w konferencji  związanej z „Raportem o sytuacji mikro i małych firm”, która odbędzie się 16 kwietnia w Hotelu Park w Szczecinie.

Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania.

Aktualności

Działając  na podstawie zasady konkurencyjności Zamawiający informuje, że w wyniku Zapytania Ofertowego nr 8/212/2015, dotyczącego  zapewnienia noclegów, całodziennego wyżywienia i sal szkoleniowych podczas szkoleń wybrano następującego wykonawcę:

Działając  na podstawie zasady konkurencyjności Zamawiający informuje, iż  Zapytanie Ofertowe nr 9/212/2015, dotyczącego  zapewnienia noclegów, całodziennego wyżywienia i sal szkoleniowych zostało UNIEWAŻNIONE.

Zachęcamy do udział w spotkaniu dotyczącym sytuacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Będziemy mówić o barierach w zatrudnianiu osób po 50 roku życia, wyzwaniach stojących w związku z tym przed publicznymi służbami zatrudnienia, a także o nowej perspektywie finansowania.

Opinie

Kontrolę przedsiębiorcy będzie można przeprowadzić  w siedzibie jego działalności, w miejscu jej wykonywania lub jeżeli przedsiębiorca złoży taki wniosek w miejscu, gdzie prowadzona i przechowywana jest dokumentacja – zdecydowali senatorowie.

W lipcu ogólny klimat koniunktury w głównych sektorach gospodarki był ciągle dobry – podał GUS.

Ministerstwo Finansów mówi nie prezydenckim propozycjom trwałego, bo tworzącego prawne warunki, wsparcia inwestycji w badania i rozwój w Polsce.

Projekty

Dobiega końca projekt „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, realizowany przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan (Lider Projektu) w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz hiszpańską firmą AC&G S.A. z Madrytu.

CSR, choć na ogół rozpatrywany w kontekście dużych przedsiębiorstw, może być także strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności MŚP w różnych obszarach. O tym w dzisiejszym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (18.12.2014).

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".