Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

W dniu 21.11.2014 r. w Szczecinku odbyło się seminarium informacyjne CSR–EFR. Zaproszeni eksperci omówili dobre praktyki CSR, stosowane w lokalnych firmach. Przedstawili zasady stosowania CSR oraz korzyści z tego płynące.

Tegoroczne spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, odświeżenia kontaktów biznesowych, a także owocnego spędzenia czasu na warsztatach poprowadzonych przez Piotra Sobeyko-Bejnarowicza i Piotra Sudnika.

W dniu 20 listopada 2014 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Bank Pekao S.A., której patronuje ZPPZ Lewiatan. Zaproszeni prelegenci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rozwoju firmy.

Październikowy Lunch z Lewiatanem upłynął pod znakiem trwającej kampanii samorządowej. Zaproszeni przedsiębiorcy dyskutowali o tym, czy pojawiły się hasła i pomysły, które szczególnie przykuły ich uwagę.

Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała nowe wydanie e-poradnika „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą".

Działając  na podstawie zasady konkurencyjności Zamawiający informuje, że w wyniku Zapytania Ofertowego nr 2/212/2014, dotyczącego  zapewnienia noclegów, całodziennego wyżywienia i sal szkoleniowych podczas szkoleń wybrano następujących wykonawców:

Zapraszamy do udziału w konferencji "Siła zespołu to jego różnorodność. Innowacyjne narzędzie zarządzania", która odbędzie się w 6 lutego br. w Hotel IOR w Poznaniu.

Opinie

W styczniu przedsiębiorcy bardziej optymistyczne oceniają koniunkturę gospodarczą niż w końcu 2014 r. Pozytywne opinie wyrażają firmy z większości sekcji gospodarki - podał GUS.

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w grudniu r/r do 8,4 proc. a produkcja budowlano-montażowa o 5 proc. r/r - podał GUS.

Lewiatan od dawna wskazuje, że skomplikowane przepisy podatkowe w połączeniu z brakiem zaufania i współpracy ze strony administracji podatkowej zniechęcają do prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekty

CSR, choć na ogół rozpatrywany w kontekście dużych przedsiębiorstw, może być także strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności MŚP w różnych obszarach. O tym w dzisiejszym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (18.12.2014).

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".

Hiszpanie należą do liderów wdrażania CSR w Europie. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest promowana przez władze i podmioty prywatne. Firmy są zachęcane do współpracy i wymiany doświadczeń z zakresu CSR, a także do udziału w szkoleniach.

Dołącz do nas